14.9 C
Acharnes
Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου, 2024
spot_img

Ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που κατάρτισε ισολογισμό με τα νέα λογιστικά πρότυπα. Πώς θα γίνει εύκολη η μετάβαση;

Ροή Ειδήσεων

Ένα αρκετά δύσκολο και απαιτητικό  έργο ολοκληρώθηκε επιτυχώς από έναν ελληνικό Δήμο.

Μέχρι 1 Ιανουαρίου 2025 όλοι οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης (Δήμοι, Περιφέρειες, Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια, ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης, που το εφαρμόζει από 1/1/2019) υποχρεούνται να εφαρμόσουν το νέο Λογιστικό Πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης (Π.Δ. 54/2018), που βασίζεται στα διεθνή & τα υπό διαμόρφωση Ευρωπαϊκά Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (IPSAS & EPSAS).

Ο πρώτος ελληνικός Δήμος που καινοτόμησε και το εφάρμοσε πιλοτικά, ώστε να προετοιμαστεί από τώρα για το άμεσο μέλλον και να μεταβεί ομαλά χωρίς απρόοπτα στην υποχρεωτική πλήρη εφαρμογή του, είναι ο Δήμος Φυλής. Τις απαιτήσεις του νέου Λογιστικού Πλαισίου κατάφερε να οργανώσει και να φέρει εις πέρας με τη στήριξη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της καθηγήτριας Λογιστικής κας Σάνδρας Κοέν, καθώς και της ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε., μιας εταιρείας που για περισσότερα από 20 χρόνια, υποστηρίζει αποκλειστικά φορείς του Δημοσίου Τομέα, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών που καλύπτουν κάθε ανάγκη Λογιστικής, Φοροτεχνικής και Συμβουλευτικής, φύσης, μετασχηματίζοντας τη γνώση και την εμπειρία που διαθέτει για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους, σε αξία για τη δημόσια διοίκηση, τους εργαζόμενους και τους πολίτες, φέρνοντας το όραμα για έναν καλύτερο Δημόσιο Τομέα, σύγχρονο, βιώσιμο και ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις ένα βήμα πιο κοντά.

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε απέσπασε τρία βραβεία για το πρωτοποριακό αυτό project στα Finance and Accounting Awards. Συγκεκριμένα:

  • Gold award στην κατηγορία Οικονομικές Υπηρεσίες.
  • Gold award στην κατηγορία Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Στρατηγικής & Οργάνωσης
  • Bronze award στην κατηγορία Strategic Financial Management

Απόδειξη αυτού αποτελεί και το νέο, εκσυγχρονισμένο site της που αποτελεί ένα σημαντικό “εργαλείο” ενημέρωσης και δράσης για τους Δήμους και όλους τους φορείς του Δημόσιου Τομέα, δίνοντας βάρος στη γρήγορη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών τους, μέσω της δωρεάν παροχής έτοιμων οδηγών ενεργειών με τυποποιημένα βήματα και παραπομπή στην αντίστοιχη νομοθεσία, καθώς και υποδείγματα όλων των απαιτούμενων εγγράφων, ενώ παράλληλα τους ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις που τους αφορούν μέσω newsletters, αλλά και πιο άμεσα μέσω της επίσημης κοινότητάς της στο Viber.

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Δήμους στην Ελλάδα, από πλευράς κύκλου εργασιών, και μια από τις μεγαλύτερες σε φορείς του Δημόσιου Τομέα. Μεταξύ άλλων συνεργάζεται με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., τον ΕΟΔΥ, με τους Δήμους Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Ελευσίνας, Φυλής, Λαμιέων, Κορινθίων, Ναυπλιέων, Μεταμόρφωσης, Ν.Ηρακλείου, Ιστιαίας-Αιδηψού, Ερέτριας, Αμαρίου, Ευρώτα, Μυλοποτάμου, Σίφνου, Τήνου, Νότιας Κυνουρίας, Νότιας Κέρκυρας, με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας, την Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών, τον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων και πλήθος ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ Δημοσίου.

Για την πιλοτική εφαρμογή του Νέου Λογιστικού Πλαισίου μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα τηςΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε

Κάθε Δήμος ή δημόσιος φορέας που αποφασίζει, όπως ο Δήμος Φυλής, να εφαρμόσει πιλοτικά τα νέα πρότυπα, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή προσαρμογή του στο νέο θεσμικό πλαίσιο, προχωρά νωρίτερα στην διαμόρφωση ενός λειτουργικού σχεδίου μετάπτωσης, εντοπίζει εγκαίρως θέματα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, ενισχύει τη λογοδοσία, τη διαφάνεια, την αποτελεσματική διοίκηση και την ορθολογική διαχείριση.

Για να επιτευχθεί αυτό φυσικά, απαιτείται προγραμματισμός και δέσμευση πόρων για εκπαίδευση του προσωπικού καθώς και για λήψη υψηλού επιπέδου επιστημονικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως αυτών που παρέχει η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε , που θα στηρίζουν τον φορέα σε κάθε στάδιο και θα δίνουν τις λύσεις που χρειάζονται.

Τι περιλαμβάνει το νέο Λογιστικό Πλαίσιο Γενικής Κυβέρνησης (Π.Δ.54/2018);

Το νέο Λογιστικό Πλαίσιο:

*Περιλαμβάνει ένα ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο Λογαριασμών τόσο για τον Προυπολογισμό, όσο και τη Γενική Λογιστική

*Καταργεί την Αναλυτική Λογιστική, που εφαρμοζόταν μέχρι τώρα.

*Εισάγει νέα Διοικητική Ταξινόμηση

*Εισάγει νέες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ή νέα δομή για τις προϋπάρχουσες (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Σημειώσεις).

*Εισάγει νέες λογιστικές πολιτικές και θέτει νέα κριτήρια για την αναγνώριση λογιστικών γεγονότων & στοιχείων στις χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, όπως για παράδειγμα στις επιχορηγήσεις, στον χαρακτηρισμό & αναγνώριση των εσόδων, στα έργα υπό εκτέλεση, στην αναγνώριση άυλων παγίων και στα ενσώματα πάγια.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση στον Δημόσιο Τομέα.

Όπως αναφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Έκθεσή του επί του Κρατικού Απολογισμού και του Ισολογισμού 2021 «πρόκειται για ένα σημαντικό εγχείρημα το οποίο, μέσω της μετάβασης στην πλήρη εφαρμογή λογιστικής δεδουλευμένης βάσης, αποσκοπεί στον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών με ομοιόμορφο τρόπο, την αληθή και ορθή απεικόνιση της οικονομικής και περιουσιακής διάρθρωσης όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, την ορθή εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητάς τους, την άντληση αξιόπιστων πληροφοριών για αξιοποίηση είτε από τις υπηρεσίες είτε από τους διεθνείς οργανισμούς, την εξαγωγή δεδομένων βάσει του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA 2010), καθώς και την απλούστευση και διευκόλυνση των κάθε είδους ελέγχων.

Συμπερασματικά, μέσω της μεταρρύθμισης αυτής θα αναβαθμισθεί ουσιωδώς η ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που παρέχουν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στους πολίτες και τους αντιπροσώπους τους (Βουλή), στους παρόχους πόρων (φορολογούμενοι, επενδυτές, δανειστές κ.λπ.) αλλά και τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους. Με τον τρόπο αυτό, η χρηματοοικονομική λογιστική αναδεικνύεται σε σημαντικό εργαλείο λήψης αποφάσεων από αυτούς που επωμίζονται την ευθύνη για τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας εν γένει»

«Ως εκ τούτου, ενόψει και της καθυστέρησης που έχει ήδη διαπιστωθεί, θα πρέπει οι σχετικώς αναλαμβανόμενες δράσεις (χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι κ.λπ.) να είναι τέτοιας έντασης και έκτασης ώστε να μπορεί να διασφαλισθεί η τήρηση της 1ης.1.2025 ως ημερομηνίας όπου η Κεντρική Διοίκηση θα έχει υιοθετήσει και θα εφαρμόζει πλήρως το νέο λογιστικό πλαίσιο (Π.Δ. 54/2018)» Ελεγκτικό Συνέδριο, Έκθεση επί του Απολογισμού και του Ισολογισμού (2021).

Οι Δήμοι & οι φορείς του Δημοσίου που θέλουν να εφαρμόσουν πιλοτικά το Νέο Λογιστικό Πλαίσιο μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα της ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε.

Είναι με λίγα λόγια ένα πολύπλοκο και με ιδιαίτερες απαιτήσεις έργο, αλλά και μια μεγάλη ευκαιρία για τη διαμόρφωση ενός καλύτερου, αποδοτικότερου και ευφυούς Δημόσιου Τομέα.

Οι φορείς του Δημοσίου Τομέα που χρειάζονται έναν έμπιστο συνεργάτη για να εκσυγχρονίσουν το λογιστικό τους σύστημα και να προετοιμαστούν για την υποχρεωτική εφαρμογή του Νέου Πλαισίου μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα της ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε.

Επίσης, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, δημιούργησε για το σκοπό αυτό ένα νέο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 12 εβδομάδων, αμιγώς ασύγχρονα και αποκλειστικά εξ αποστάσεως (e-Learning). Εκπαιδευτές του προγράμματος είναι η κα. Σάνδρα Κοέν, καθηγήτρια Λογιστικής Ο.Π.Α., ο κ. Σωτήρης Καρατζήμας, επίκουρος καθηγητής Λογιστικής Ο.Π.Α. και ο κ. Θάνος Πολύδωρος, Διευθύνων Σύμβουλος ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε.

Πηγή: news247.gr

 

spot_imgspot_img
spot_img

Δημοφιλείς Θέματα

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ